Επικοινωνία

Οδός Βασιλέως Γεωργίου 4, Κως
 +30 22420 20040, 22442, 22430
+30 2242021927 
  info@triton-hotel.gr

Χειμερινή επικοινωνία

 +30 22420 23512
+30 22420 26124